Zmień jakość swojego życia Zacznij od siebie

Ja – bardzo ważne słowo

Chcesz się rozwijać. Zmienić. Nauczyć czegoś. Doświadczyć nowej jakości relacji. Potrzebujesz wsparcia w kryzysie. Pomocy w przeżyciu żałoby. Każda ścieżka prowadzi od Ciebie lub do Ciebie. Dlatego JA to takie ważne słowo.

Rozwój umożliwia rozwój

Nie ustajemy ani na chwilę w rozwoju własnym, bo przychodząc do nas powierzasz nam w zaufaniu siebie, swoje życie i nadzieję na rychłą zmianę. To zobowiązuje. Posiadamy uprawnienia i certyfikaty, kwalifikacje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Mamy ukończone liczne szkolenia i dodatkowe specjalizacje.

Dogodne godziny psychoterapii

Stałe godziny spotkań, na które wspólnie się umówimy, pozwalają ze spokojem i planowo podejść do najtrudniejszego tematu. Zarządzanie sobą w czasie to nasz wspólny sprzymierzeniec. Najważniejsza jest chęć do pracy.

Go to Łatwy dojazd i parking

Łatwy dojazd i parking

Łatwo dotrzesz do nas samochodem, pociągiem, autobusem, tramwajem. Jesteśmy blisko Dworca PKP i autobusowego w Katowicach – dosłownie kilka kroków. Możesz zostawić samochód na parkingu lub w Galerii Katowice. Kliknij w ikonę mapy i automatycznie wyznacz trasę w Google Maps.

NASZ ZESPÓŁ

Doświadczeni certyfikowani psychoterapeuci, dyplomowani psycholodzy. Równocześnie życzliwi ludzie, którym zależy na Tobie.

Agnieszka Glica

Certyfikowany psychoterapeuta. Trener grupowy. 12 lat doświadczenia. Zadzwoń: tel. 661938991
Ponad 12 lat doświadczenia. Spe­cja­li­zu­je się w pracy z osobami pod wpływem dłu­go­trwa­łe­go stresu, sta­ra­ją­cy­mi się o dziecko, z ko­bie­ta­mi po po­ro­nie­niach i mającymi za sobą do­świad­cza­nie traumy. Cer­ty­fi­kat psy­cho­te­ra­peu­ty nr 153 oraz cer­ty­fi­kat Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Gestalt nr 38.

KAMILA DERCZ

Psycholog, psychoterapeuta, trener grupowy, pedagog. Ponad 10 lat doświadczenia. Zadzwoń: tel. 609535061
Prowadzi psy­cho­te­ra­pię osób do­ro­słych w kryzysie, po stracie, prze­ży­wa­ją­cych depresję i żałobę. Psycholog na Oddziale Psy­chia­trycz­nym Szpitala Spe­cja­li­stycz­ne­go w Cho­rzo­wie. Praktykowała m.in. w To­wa­rzy­stwie Pomocy Dzieciom z Cukrzycą, w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odży­wia­nia „Dą­brów­ka”

Opinie

Co mówią o nas klienci – o pracy psychologa, psychoterapeuty, o tym jak czują się w tym procesie