Trening interpersonalny w Katowicach. Warsztaty, szkolenia i superwizja https://ja.info.pl

Trening interpersonalny „Co u mnie – co u Ciebie” 

Trening interpersonalny porusza ważne aspekty funkcjonowania w grupie. Daje możliwość poznania i doskonalenia własnych umiejętności interpersonalnych. Czasem pozwala odkryć obszary ograniczające kontakt i relację z innymi. Wszystko po to, aby świadomie i otwarcie uczestniczyć we własnym życiu.

Zapraszamy do udziału w treningu interpersonalnym realizowanym na potrzeby szkoleniowe dla przyszłych:

 • psychoterapeutów,
 • trenerów,
 • coachów,
 • osób pracujących w szeroko pojętym sektorze pomocowym,
 • kobiet i mężczyzn zainteresowanych rozwojem osobistym,
 • osób, które kierują zespołem lub wieloma grupami osób.

Miejsce i czas treningu interpersonalnego

Dogodny czas realizacji treningu, obejmujący dni weekendowe, pozwala na swobodne zajęcie się własnym procesem rozwojowym.

Najbliższy trening interpersonalny

 • do ustalenia zgodnie z zapisami i potrzebami grupy

Zgłoszenia

Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza oraz wpłata zaliczki w wysokości 250 zł. O przyjęciu do grupy decyduje indywidualna rozmowa z trenerem. Zapraszamy!

Koszt treningu interpersonalnego

Zależy od liczby uczestników

UWAGA

Udział w treningu wymaga obecności w pełnym wymiarze 40 godzin treningowych. Nieobecność na jednym z dni szkoleniowych nie pozwoli nam na wydanie zaświadczenia o udziale w treningu.

Koszty treningów interpersonalnych za granicą są kalkulowane dla każdego wyjazdu niezależnie i powyższe stawki ich nie dotyczą

Możesz zadzwonić do godz. 20.30

  • tel. 661 938 991
  • tel. 609 535 061
 • lub poproś o kontakt z pomocą formularza

Rozważasz inne formy? Psychoterapia indywidualnaPsychoterapia grupowa, terapia małżeńska – terapia par, psychoterapia w celu pokonania niepłodności, warsztaty, szkolenia – jest w czym wybierać. Spotkanie albo kontakt pozwoli znaleźć Ci najtrafniejsze sposoby.